Política de privacitat de dades

 

Tractament de dades personals

El GOB Mallorca només recull la informació personal necessària per als serveis que presta, la sol·licita de forma específica i amb el consentiment informat i explícit per part de la persona usuària de forma voluntària i està compromès amb el compliment de la normativa sobre privadesa i la seguretat de les dades personals.

 

Incorporació de dades personals

De conformitat amb el Reglament General de Protecció de Dades de la Unió Europea, us informam que les dades que ens subministreu seran incorporades i tractades als fitxers de titularitat del Grup Balear d’Ornitologia i Defensa de la Naturalesa (GOB Mallorca). CIF: G07089600. Adreça: Manuel Sanchis Guarner, 10 baixos, 07004 Palma. Telèfon: 0034 971496060. Correu electrònic: info@gobmallorca.com

 

Dades recollides i finalitat

Les dades personals recollides es corresponen amb la finalitat amb què ens les heu proporcionat segons la finalitat i només es fan servir per a aquesta gestió:

  • Fer-se soci/a: processar l’alta, gestionar la quota, enviar comunicats només relacionats amb la condició de soci/a, com ara certificats de donacions en cas d’haver-ho sol·liciat.
  • Fer una donació: registre comptable, gestió de la desgravació fiscal en cas de sol·licitar-la.
  • Campanyes de recollida de signatures: gestió de la campanya, control estadístic. En algunes campanyes les dades seran enviades a l’entitat a la qual està dirigida la petició. En tot cas, sempre quedarà explicitat i us demanarem la vostra conformitat.
  • Llistes de correu: enviar-vos comunicats per correu electrònic de manera periòdica si us hi heu subscrit. En qualsevol moment podeu donar-vos de baixa de les llistes.

L’aportació de les dades serà sempre basada en el vostre consentiment voluntari, específic, inequívoc i informat.

Les dades de què actualment disposa el GOB Mallorca són les que heu donat de manera voluntària a través dels formularis que heu emplenat.

 

Duració

Les dades es mantindran mentre duri la vostra relació amb el GOB Mallorca, excepte en el cas que hi hagi una obligació legal de mantenir-les durant un cert temps posterior.

 

Comunicació a tercers

Les dades recollides pel GOB Mallorca no seran cedides a terceres empreses o entitats.

No obstant, en el cas especial de recollida de signatures, pot ser que siguin enviades a les entitats a les quals estigui dirigida la petició. En aquest cas, us n’informarem abans de demanar-vos l’autorització.

 

Drets de la persona en matèria de protecció de dades

  • Dret d’accés: podeu confirmar si el GOB Mallorca tracta les vostres dades personals i en cas afirmatiu podeu accedir a aquestes dades.
  • Dret de rectificació: podeu sol·licitar una rectificació de les dades si són inexactes o incompletes.
  • Dret de supressió: podeu sol·licitar que les vostres dades siguin esborrades, sempre que no hi hagi una obligació legal que ho impedeixi.
  • Dret a la portabilitat de les dades: podeu sol·licitar que les vostres dades siguin trameses a una altra entitat responsable del tractament de dades, si és tècnicament possible.

Per a exercir aquests drets podeu dirigir-vos al GOB Mallorca per carta a C/Manuel Sanchis Guarner, 10 baixos, 07004 Palma, o bé per email a info@gobmallorca.com, adjuntant una còpia del DNI o passaport.

En cas que no estigueu satisfet amb la gestió de l’exercici dels vostres drets us podeu dirigir a l’Agencia Española de Protección de Datos.

 

Mesures de seguretat

El GOB Mallorca tracta totes les dades personals amb estricta confidencialitat i aplica totes les mesures tècniques i organitzatives de seguretat necessàries per complir amb la llei.

 

Automatismes i definició de perfils

El GOB Mallorca no fa servir decisions automatitzades ni elabora perfils de cap tipus.

 

Contacte

Per qualsevol qüestió sobre aquest tema podeu posar-vos en contacte amb el GOB Mallorca.