Llançam Manifest d’adhesions per entitats! Avui per demà!
7 d'abril de 2022

Immersos com estam, dins de la campanya de recollida de signatures per poder defensar la Llei de Benestar per a  les Generacions Presents i Futures al Ple del Parlament de les Illes Balears, donam ara una nova passa per recollir adhesions i suport popular a aquesta Iniciativa Legislativa Popular: un manifest d’adhersions per entitats i col·lectius!

Per adherir el vostre col·lectiu, entitat i/o Plataforma, només cal que ompleneu aquest formulari: https://forms.gle/c5dhBkR5RU7q1qDu7

Tot seguit, el manifest:

Manifest de suport a la Iniciativa Legislativa Popular “Llei de Benestar per a les Generacions Presents i Futures de les Illes Balears”.

El món s’encamina cap a un escenari ecològic complex. No tenim manera de saber, encara, de quina magnitud seran els canvis; sí que sabem, però, que tendran un impacte significatiu en les nostres vides i en la de les generacions futures. 

Així com les decisions preses les darreres dècades del s. XX i la primera del XXI han condicionat negativament el desenvolupament de les societats actuals, les accions del present condicionaran l’esdevenir de les generacions del futur. 

Des de la solidesa democràtica i el sentit cívic i social d’una societat madura i responsable, tenim l’obligació moral i política d’actuar avui per assegurar la vida dels nostres fills i nets, sota el mandat de justícia intergeneracional. 

Aquesta Llei de Benestar per a la Generacions Futures neix amb la voluntat de fer tot el que estigui a les nostres mans pequè que infants i joves d’avui i els que vendran demà, que viuen o vulguin viure a Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera, gaudeixin d’un entorn ecològic digne i òptim, base imprescindible per a qualsevol benestar econòmic i social. 

Per tot això, com a entitat membre d’aquesta societat, donam suport a aquesta iniciativa legislativa popular, que surt del poble amb l’objectiu de comprometre els poders polítics a un debat real tenint en compte la seva responsabilitat per garantir el benestar de les generacions futures.

Donam suport a aquesta proposta de Llei perquè:

  • És una norma pionera que situarà les Illes Balears com a referent a tot l’estat, en la consciència col·lectiva d’un poble que mira els errors del seu passat per prevenir i salvaguardar el seu futur.
  • Pretén garantir que totes les normes o instruments de planificació que s’aprovin avui tenguin en compte com afectaran el benestar de les generacions de demà.
  • Pretén garantir que en un futur hi haurà disponibilitat suficient i de bona qualitat de recursos indispensables per a garantir la vida digna: aigua, terres fèrtils, biodiversitat, habitatge, treball, cutura, educació i formació, etc.
  • Pretén assegurar que la nostra economia capgiri cap a la necessitat de reforçar un model que posi la vida al centre, enlloc de continuar amb un monocultiu que ens ofega i ens converteix en una societat vulnerable i sense opcions. Pretén que s’escolti la veu dels més joves, de les seves inquietuts, angoixes i esperances. Perquè ells són els que hauran de fer front a un futur cada cop amb menys garanties.
  • Pretén que es deixin de fer inversions i infrastructures obsoletes i no adaptades als reptes socials i ecològics globals en el nostre context insular. Necessitam diversificar, relocalitzar producció i redefinir quins són els sectors estratègics per garantir la viabilitat de poder sostenir la vida en un context insular.
  • Pretén que la transició socioecològica sigui una prioritat de les noves polítiques i que es faci de manera planificada, atenent especialment la realitat dels sectors més vulnerables de la nostra societat. 
  • Pretén que la mercantilització i privatització dels bens essencials i dels nostres recursos naturals no sigui una opció.
  • Pretén que totes les polítiques responguin a la necessitat de fer una transició de model justa i adaptada al nostre territori, en un context de crisi climàtica. Cal preservar els recursos disponibles aquí, per poder preservar la vida en un futur proper. 

Així expressam el nostre suport a la Llei de Benestar de les Generacions Presents i Futures i a la campanya engegada des de la ciutadania per a poder ser debatuda al Ple del Parlament.