SUS a l’inici de la campanya de recollida de signatures per a la Iniciativa Legislativa Popular per una Llei de benestar per a les generacions presents i futures de les Illes Balears
23 de febrer de 2022

57 persones d’arreu del territori prenen avui possessió del càrrec de fedataris especials per a la ILP que posa al centre de les polítiques el concepte de justicia intergeneracional pensant en les generacions futures.

Avui, 57 persones de Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera han pres part de l’acte de jurament o promesa davant la Mesa del Parlament de les Illes Balears del càrrec de fedataris especials de la Iniciativa Legislativa Popular per una Llei de benestar per a les generacions presents i futures de les Illes Balears.

Així, ara comencen 4 mesos intensos per a la campanya de recollida signatures que té per objectiu recollir un ampli suport social a aquesta iniciativa.

Tenim clar que el món, i les Illes en particular, s’encaminen cap a un escenari ecològic i social complex: la crisi climàtica, la pèrdua massiva de biodiversitat, l’escassetat de recursos, etc. requereixen afrontar col·lectivament un futur ple de reptes que capgiraran la nostra organització social i econòmica. Volem garantir una vida digna a les persones que hi som i a les que vindran, i volem assegurar la protecció del nostre entorn natural enfront els abusos de l’actual model econòmic i davant els reptes ecològics i socials que estan per venir.

No tenim manera de saber, encara, de quina magnitud seran els canvis que haurem d’afrontar com a societat; sí que sabem, però, que tendran un impacte significatiu en les nostres vides i en la de les generacions futures. També sabem que ciutadania i institucions estam obligats a repensar la nostra manera de viure i consumir, per tal de poder mitigar els riscos econòmics i socials i poder oferir un futur amb garanties a les generacions futures.

ILP per garantir el Benestar de les generacions presents i futures

Volem posar en qüestió el sistema actual, el model i les polítiques i prioritats que ara mateix regeixen les nostres vides. A quines necessitats donen resposta? Són les úniques polítiques possibles? Quines renúncies hem d’assumir?

Volem posar la vida al centre i garantir la preservació d’allò que la sosté (el territori i les persones) per davant de l’economia que enriqueix uns pocs.

Per això convoquem una mobilització popular que esdevingui una sacsejada a les maneres de fer i promovem una Iniciativa Legislativa Popular que garanteixi el Benestar de les generacions presents i futures.

Què és una ILP

És un mecanisme de democràcia directa: la ciutadania pot presentar iniciatives de llei sense la intermediació de partits polítics. Aquestes propostes han d’estar recolzades per un nombre de signatures, segons la legalitat vigent a les Balears se’n requereixen 7.500

Què volem aconseguir amb aquesta proposta de llei

Volem que, per llei, totes aquelles normes, plans, programes i actes administratius avaluïn el seu impacte potencial i les repercussions tant positives com negatives sobre les generacions presents i futures. En resum, volem saber com afectarà la vida de les persones i al medi ambient l’impuls de tots aquells projectes que, per la seva magnitud poden condicionar de forma determinant l’entorn i la justícia social.

Com ho volem fer

De forma transparent. Volem que les administracions i les empreses que vulguin impulsar projectes d’aquestes característiques presentin informes d’avaluació rigorosos i que aquests siguin estudiats per una comissió específica designada pel Parlament Balear. Si no obtenen resultats satisfactoris volem que aquests projectes siguin traslladats a consulta popular. Aquest procés participatiu serà obert a la societat civil que serà la que haurà de donar el vistiplau en última instància, havent pogut accedir a tota la informació i contrastant amb propostes alternatives que pal·liïn les circumstàncies en tensió.

4 mesos per davant!

S’inicia així una mobilització social intensa arreu del territori per tal de posar l’accent en la necessitat que les polítiques d’avui responguin per les generacions del demà.

Podreu trobar tota la informació relativa a aquesta proposta col·lectiva a la web: https://www.avuiperdema.org

I per seguir tots els actes, esdeveniments i notícies, al blog de la campanya: https://www.avuiperdema.org/blog/